نام دستگاهقدرت پردازش (TH/s)مصرف برق (وات)
WhatsMiner M3x12.52050
Ebang Ebit E11++441980
ASICminer 8 Nano 44Th442100
Innosilicon T3 43T432100
Ebang Ebit E11+372035
ASICminer 8 Nano Pro764000
Bitmain Antminer S30.478366
Bitmain Antminer R48.7845
Ebang Ebit E11301950
MicroBT Whatsminer M10332145
Holic H22221700
Bitmain Antminer S11 (20.5Th)20.51530
Bitmain Antminer S51.155590
Bitmain Antminer S9 (11.5Th)11.51127
Bitmain Antminer S7-LN2.7697
Pantech SX68.51000
Bitfily Snow Panther B1161380
Innosilicon T2 Turbo+ 32T322200
Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin161400
Bitmain Antminer S9 (12.5Th)12.51225
Canaan AvalonMiner 84113.61290
Bitmain Antminer S9i (14Th)141320
Bitmain Antminer S9j (14.5Th)14.51350
Canaan AvalonMiner 82111.51200
Bitmain Antminer S9i (13.5Th)13.51310
Bitmain Antminer S9i (13Th)131280
Bitmain Antminer S9 (13.5Th)13.51323
Bitmain Antminer S9 (13Th)131300
Bitmain Antminer S9 (14Th)141372
Halong Mining DragonMint T1161480
Holic H28282100
Canaan AvalonMiner 921201700
Innosilicon T2 Terminator17.21570
Ebang Ebit E9.2121320
Ebang Ebit E9i13.51420
MicroBT Whatsminer M10S553500
GMO miner B2241950
Ebang Ebit E10181650
Innosilicon T2 Turbo241980
Canaan AvalonMiner 7417.31150
Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th)181728
Bitmain Antminer V9 (4Th)41027
Ebang Ebit E9+91300
Bitfily Snow Panther B1+24.52100
Bitmain Antminer T9 (11.5Th)11.51450
Bitmain Antminer T9+ (10.5Th)10.51432
Bitmain Antminer T9 (12.5Th)12.51576
Ebang Ebit E9.3161760
Bitmain Antminer S74.731293
MicroBT Whatsminer M3122000
MicroBT Whatsminer M3X12.52050
GMO miner B3333417
Bitfily Snow Panther A1495400
Pantech WX6345000
Bitfury B8496400