وب اپلیکیشن همراه ماینر تنها از طریق موبایل قابل دسترسی می‌باشد.

برای استفاده بهتر از وب اپلیکشن QR Code بالا را اسکن کنید

و اپلیکیشن را نصب نمایید