تهیه اشتراک

212.000 تومان1.492.500 تومان

اشتراکات همراه ماینر در سه نوع :

OPEN VPN
SSTP به همراه مانیتورنیگ
SSTP بدون مانیتورنیگ
می باشد که در سه بازه زمانی :

سی روزه
نود روزه
180 روزه
به شما همراهان عزیز ارائه میگردد .