دانگرید (به ازای هر ماینر)

95.000 تومان

لطفا عنایت کنید که اگر نت شما در هنگام خدمات از راه دور به شدت کند باشه ( چه به دلیل نت شما ، چه به دلیل زیر ساخت های سرورهای anydesk) مسئول مربوطه موظف به ارائه خدمات پشتیبانی مرتبط نهایتا تا 45 دقیقه بعد از متصل شدن به سیستم شماست در غیر اینصورت میتواند تقاضای درخواست هزینه مازاد کند .