رایزر واتس ماینر

300.000 تومان

رایزر واتس ماینر بین هشبرد و کنترل برد قرار میگیره و اتصال هشبرد هارو از نظر دریافت و انتقال داده با کنترل برد برقرار میکنه .