دستگاه واتس ماینر Whatsminer M50 122TH 100.000.000 تومان106.600.000 تومان
بازگشت به محصولات
تهیه اشتراک 212.000 تومان1.492.500 تومان

مشاوره تخصصی (نرخ برحسب دقیقه)

600.000 تومان1.140.000 تومان

مشاوره تخصصی در زمینه ماینینگ از کلیات و ابتدایی ترین مباحث تا احداث فارم بصورت عادی یا قانونی و همچنین مشورت در زمینه های حقوقی تعزیراتی و مسائل از این قبیل

توجه داشته باشید که زمان لازم برای هماهنگی جلسه برای دریافت مشاوره بین 2 تا 72 ساعت کاری می باشد .
تمامی جلسات مشاوره توسط مهندس دهقان ( موسس همراه ماینر ) انجام خواهد شد .