مشاوره تخصصی (نرخ برحسب دقیقه)

850.000 تومان1.600.000 تومان

مشاوره تخصصی در زمینه ماینینگ از کلیات و ابتدایی ترین مباحث تا احداث فارم بصورت عادی یا قانونی و همچنین مشورت در زمینه های حقوقی تعزیراتی و مسائل از این قبیل

توجه داشته باشید که زمان لازم برای هماهنگی جلسه برای دریافت مشاوره بین 2 تا 72 ساعت کاری می باشد .
تمامی جلسات مشاوره توسط مهندس دهقان ( موسس همراه ماینر ) انجام خواهد شد .