کابل فلت

100.000 تومان

کابل فلت های موجود در سه نوع :

  • دو به یک مخصوص ایبنگ
  • 18 پین
  • 14 پین

موجود میباشد.