کابل پاور / هشبرد پیچی

80.000 تومان130.000 تومان

این کابل برای اتصال پاور به هشبرد به شدت ضخیم بوده و از کیفیت بالایی برخورد است .