کنترل برد ماینر A1 و F1 1.250.000 تومان
بازگشت به محصولات
رایزر واتس ماینر 300.000 تومان

کنترل برد ماینر T2T

2.500.000 تومان

این کنترل برد بصورت پیش فرض روی HF هستن ولی میتونید با تغییر نند به تمامی مدل های اون SET و استفاده کنید .